Sök
  • Formell svenska
  • – frekventa ord
Sök Meny

Om Formell svenska

Utkom våren 2019

Formell svenska – frekventa ord är en bok för alla som behöver utveckla sitt formella ordförråd i tal och skrift, till exempel:

  • gymnasieelever
  • lärare (med annat förstaspråk än svenska)
  • elever som vill få behörighet i svenska för högskole­studier eller som bedriver självstudier med Tisus-testet som mål
  • invandrare som lär sig svenska som vuxna.

Inom ämnet svenska som andraspråk har insikten om ord­förrådets betydelse för framgång i studier och på arbets­marknaden ökat på senare tid. Boken Formell svenska erbjuder en genom­tänkt, strukturerad ordträning, där även grammatiken får utvecklas och automatiseras i ett givet sammanhang.

De ord man tränar i Formell svenska ingår i den frekvens­baserade En svensk akademisk ordlista, som innehåller 652 ord och sedan 2014 är fritt tillgänglig på internet. Att den är frekvensbaserad innebär att den innehåller de vanligast förekommande, icke ämnes­specifika orden i akademiska texter.

Här på läromedlets webbplats kommer det att finnas

  • ett diagnostiskt test
  • facit till bokens övningar
  • ljud till 30 av bokens textavsnitt.

Ylva Olausson är läromedelsförfattare, lärare i ­svenska som andra­språk och fil.mag. På Folkuniversitetets förlag har hon ­tidigare gett ut novellserien Hand i hand och boken Kort och lätt.

Formell svenska – frekventa ord