Sök
  • Formell svenska
  • – frekventa ord
Sök Meny
Formell svenska – frekventa ord
Utkom maj 2019

Formell svenska – frekventa ord är en bok för alla som behöver utveckla sitt formella ordförråd i tal och skrift, till exempel:

  • gymnasieelever
  • lärare (med annat förstaspråk än svenska)
  • elever som vill få behörighet i svenska för högskole­studier eller som bedriver självstudier med Tisustestet som mål
  • invandrare som lär sig svenska som vuxna.

Inom ämnet svenska som andraspråk har insikten om ord­förrådets betydelse för framgång i studier och på arbets­marknaden ökat på senare tid. Formell svenska erbjuder en genom­tänkt, strukturerad ordträning, där även grammatiken får utvecklas och automatiseras i ett givet sammanhang.

De ord man tränar i Formell svenska ingår i den frekvens­baserade En svensk akademisk ordlista (AO), som innehåller 652 ord och sedan 2014 är fritt tillgänglig på internet. Att den är frekvensbaserad innebär att den inne­håller de vanlig­ast förekommande, icke-ämnesspecifika orden i akademiska texter, i en textsamling på drygt 25 miljoner ord. De 652 orden i AO förekommer med andra ord ofta i akademiska och andra formella texter, inom alla ämnesområden.

Ylva Olausson är läromedelsförfattare, lärare i svenska som andraspråk och fil.mag. På Folkuniversitetets förlag har hon även gett ut novellserien Hand i hand, Kort och lätt och Vardaglig svenska. Våren 2022 utkom Skolpraktik och Vårdpraktik.

Formell svenska – frekventa ord